Tutaj jesteś: Strona główna Jak wynaję…ę‡ przedmiot

Jak wynaję…ę‡ przedmiot

Musisz tylko odszukaę‡ interesuję…cę… Cię™ ofertę™ najmu. Możesz to zrobię‡ na dwa sposoby

Wyszukiwarka na stronie głównej

Na stronie głównej, oraz podczas przeglę…dania kategorii na górze strony na zielonym polu znajdziesz wyszukiwarkę™. W pole „Szukaj” wpisz słowo lub słowa zwię…zane z tym co chcesz wynaję…ę‡, np. „rower”, „wiertarka udarowa” lub „domek góry”. W nastę™pnym polu możesz określię‡ obszar poszukiwań. Jeśli chcesz szukaę‡ w określonym obszarze podaj promień oraz miejsce odniesienia. Wpisuję…c swój kod pocztowy bę™dziesz szukał tylko w określonej odległości od siebie.
Jeśli system nie znajdzie żadnych ofert spróbuj zwię™kszyę‡ promień szukania. Możesz też spróbowaę‡ poszukaę‡ innych słów zwię…zanych z poszukiwanę… ofertę….

Przeglę…danie kategorii

Oferty w serwisie podzielone sę… na kategorie, na stronie głównej po lewej stronie znajduje się™ spis kategorii. Wybierz tę…, z która Cię™ interesuje. Pokaże się™ lista ofert w wybranej kategorii. Cały czas po lewej stronie widoczny jest spis kategorii, z zaznaczonę… kategorię… którę… obecnie przeglę…dasz. Możesz tam wybieraę‡ kolejne podkategorie, by lepiej zmniejszyę‡ ilośę‡ przeglę…danych ofert.
Nad spisem ofert, na zielonym pasku zawsze masz dostę™pnę… wyszukiwarkę™. Działa ona tak samo jak ta na stronie głównej serwisu. Możesz za jej pomocę… przeszukaę‡ zawartośę‡ kategorii którę… aktualnie przeglę…dasz.
Pod spisem kategorii masz dodatkowe filtry. W niektórych kategoriach możesz określię‡ tam dodatkowe parametry poszukiwania.

Jak znajdziesz ciekawę… ofertę™

Po odszukaniu oferty, zapoznaj się™ z jej opisem. Zawsze masz możliwośę‡ wysłania emaila klikaję…c na „Wyślij zapytanie”. aby wysłaę‡ maila musisz posiadaę‡ własne konto w serwisie. Założenie konta jest proste, zajmie Ci kilkanaście sekund i nie musisz podawaę‡ żadnych danych osobowych.

Jeśli chcesz dowiedzieę‡ się™ wię™cej, przeczytaj opis procesu rejestracji .

Jeśli jesteś zainteresowany wynajmem, zaznacz na kalendarzu okres wynajmu i kliknij “Wynajmuję™”. System obliczy cenę™ za wynajem i zapyta się™ o akceptację™. Jeśli wszystko się™ zgadza, potwierdź dane. Rezerwacja trafi do oferuję…cego, bę™dzie on mógł ję… zatwierdzię‡, bę…dź odrzucię‡.
Jeśli rezerwacja zostanie zatwierdzona, obie strony transakcji otrzymuję… dane kontaktowe.