Tutaj jesteś: Strona główna Jak wystawię‡ ofertę™ wynajmu

Jak wystawię‡ ofertę™ wynajmu

1. Rejestracja

Aby wystawię‡ ofertę™ musisz przejśę‡ pełnę… rejestrację™. Przeczytaj opis procesu rejestracji jeśli chcesz dowiedzieę‡ się™ wię™cej na ten temat.
Jeśli masz już swoje konto i podałeś swoje dane osobowe możesz wystawię‡ ofertę™.
Samo wystawienie oferty składa się™ z trzech etapów.

2. Wystawienie oferty – wybór kategorii

Aby wystawię‡ ofertę™ przejdź do strony „Wystaw ofertę™Ă˘Â€Â (link do niej masz zawsze na górze strony).
Pierwszę… rzeczę… jakę… musisz zrobię‡ to wybór kategorii w której chcesz wystawię‡ swoję… ofertę™. Pamię™taj, że kategoria musi byę‡ jak najlepiej dopasowana do przedmiotu, który chcesz wystawię‡. Ułatwi to wynajmuję…cym dotarcie do twojej oferty.

3. Wystawianie oferty – opis oferty i określenie ceny najmu

Na tym etapie musisz dokładnie opisaę‡ co oferujesz. Staraj się™ opisaę‡ możliwie dokładnie wszystkie cechy przedmiotu, podaę‡ jego dane techniczne, określię‡ stopień zużycia itd. Dokładny opis pozwoli uniknę…ę‡ nieporozumień w przyszłości. Poniżej znajduje się™ dokładny opis pól do uzupełnienia.

 • Kod – to pole nie bę™dzie pokazane wynajmuję…cemu. Możesz tutaj wprowadzię‡ identyfikator przedmiotu który chcesz wynaję…ę‡, tak by Tobie było prościej go rozpoznaę‡. Może to byę‡ np. numer rejestracyjny samochodu.
 • Tytuł – tytuł oferty bę™dzie pokazywany w spisie ofert. Nie może byę‡ on dłuższy niż 60 znaków. Opisz tutaj w skrócie co chcesz wynaję…ę‡. Unikaj zwrotów typu „okazja” lub „tanio”, ponieważ nie przekazuję… one wiele informacji.
 • Opis – tutaj jest miejsce na dokładny opis przedmiotu. Staraj się™ uję…ę‡ w opisie wszystkie zalety, ale również i wady. Podaj szczegóły techniczne, oraz informacje o zużyciu przedmiotu.
  Możesz tutaj używaę‡ formatowania textu Textile. Przeczytaj wię™cej o textile .
 • Miasto i kod pocztowy – podaj lokalizację™, gdzie przedmiot jest dostę™pny. Dzię™ki temu wynajmuję…cy bę™dę… mogli szukaę‡ przedmiotów oferowanych blisko ich miejsca zamieszkania.
 • Forma płatności – określi jak chcesz się™ rozliczyę‡ za wynajem, czy przykładowo oczekujesz zaliczki lub kaucji. Jeśli potrzebujesz dokładniejszego opisu płatności możesz go umieścię‡ w opisie, lub regulaminie najmu.
 • Załę…cz plik – masz możliwośę‡ załę…czyę‡ pliki ze zdję™ciami przedmiotu. Możesz też dodaę‡ inne pliki w formatach doc, pdf lub innych. Wszystkie te pliki bę™dę… widoczne dla osób oglę…daję…cych Twoję… ofertę™.
 • Określ cenę™ najmu – tutaj możesz dokładnie określię‡ opłaty za wynajem. Określenie ceny najmu polega na wybraniu modelu cenowego, a nastę™pnie podaniu opłat za wynajem. Model cenowy określa określa też jaki jest minimalny czas najmu. Każdy model cenowy ma opis w którym jest napisane jak on działa.
  Modele cenowe sę… pogrupowane na trzech zakładkach. Zakładka „Krótkoterminowe” zawiera modele z możliwościę… wynajmu na godziny. Zakładka „Długoterminowe” zawiera modele, w których nie ma już możliwości wynajmu na godziny, ale za to jest możliwośę‡ określenia ceny dla dłuższych czasów. W ostatniej zakładce „Sezonowe” znajduję… się™ modele z podziałem na sezony, czyli przykładowo inne ceny najmu w lato niż w zimę™.

Po wybraniu konkretnego modelu musisz podaę‡ ceny dla wszystkich pól jakie sę… określone w wybranym modelu.
Wię™cej informacji na temat modeli cenowych znajdziesz w pomocy: modele cenowe .

4. Wystawianie oferty – potwierdzenie danych

Po wypełnieniu tych pól kliknij przycisk „Dalej”. Na nastę™pnej stronie zobaczysz wszystkie wprowadzone dane. Jeśli gdzieś się™ pomyliłeś, bę™dziesz mógł poprawię‡ swój błę…d. Jeśli wszystko bę™dzie w porzę…dku kliknij „Wystaw ofertę™Ă˘Â€Â. Po kliknię™ciu tego przycisku twoja oferta bę™dzie widoczna w serwisie.

5. Zarzę…dzanie ofertami

W swoim panelu użytkownika bę™dziesz widział wszystkie Twoje oferty. Bę™dziesz tam mógł edytowaę‡, usunę…ę‡ lub tymczasowo ukryę‡ dowolnę… ofertę™. Jeśli chcesz dodaę‡ ofertę™ podobnę… do już wystawionej, użyj opcji „wystaw podobnę…Ă˘Â€Â.
W przyszłości pojawię… się™ tam nowe opcje dotyczę…ce rezerwacji przedmiotów i statystyk wynajmu.