Tutaj jesteś: Strona główna O nas

O nas

Serwis locavi.pl jest pierwszę… internetowę… wypożyczalnię… na rynku polskim. Jest to zupełnie nowe spojrzenie na wynajem przez internet.
Pomysł ten zrealizowaliśmy z pełnym zaangażowaniem, stawiaję…c na świeże i innowacyjne pomysły, oraz prostotę™ obsługi. Chcieliśmy, żeby locavi.pl było miejscem przyjaznym dla użytkownika. Teraz możesz zobaczyę‡ wynik naszej pracy.

Bę™dziemy dalej rozwijaę‡ serwis, by jeszcze lepiej odpowiadał on oczekiwaniom użytkowników.
Jeśli masz jakiś pomysł bę…dź sugestię™, jak usprawnię‡ serwis, to napisz do nas . Każdy pomysł zostanie przez nas rozważony.

Życzymy Ci miłego korzystania z locavi.pl
Zespół locavi.pl

Firma prowadzę…ca serwis locavi.pl

Adres do korespondencji
INTERSERVE
ul. Dworcowa 22
48-250 Głogówek

Wpis do Rejestru Przedcię™biorców
Firma wpisana do Rejestru Przedsię™biorców prowadzonego przez Sę…d Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sę…dowego pod nr 532391135
NIP: 755-182-18-25