Tutaj jesteś: Strona główna Motoryzacja Samochody Osobowe Klasa Vany / Mikrobusy Ford C - Max Diesel

Do moderacji

Ford C - Max Diesel

WYSTAWIAJĄCY

YOUR_CAR (0)
Zobacz stronę "O mnie"
Inne oferty wypożyczającego
Warszawa - Stare Babice

Zaloguj się by zobaczyć dane kontaktowe.
Jeśli nie masz konta załóż je, zajmie Ci to zaledwie kilkadziesiąt sekund!

INNE   INFORMACJE

Sposób zapłaty

Przed
Zaliczka
Kaucja zwrotna
Do uzgodnienia

Rodzaj paliwa

olej napędowy

Klimatyzacja

Tak

Marka

Ford

Liczba drzwi

4/5

Skrzynia biegów

manualna

OPIS WYPOŻYCZANEGO PRZEDMIOTU

-podane ceny zawierają podatek VAT
-dłuższe terminy do negocjacji
-ceny brutto za 1 dzień
-podstawienie samochodu na terenie
Warszawy,lotniska, dworce, hotele
bez dodatkowych opłat

CENY   WYNAJMU

  1 dzień 450 zł
  1 dn. (wynajem 3 dni) 145 zł
  1 dn. (wynajem 5 dni) 145 zł
  1 dn. (wynajem 7 dni) 145 zł

OKREŚLENIE   CZASU   WYNAJMU

Aby zobaczyć czas dostępności oferty musisz mieć włączoną obsługę JavaScript w przeglądarce.
Włącz obsługę JavaScript i odśwież stronę.

REGULAMIN   WYPOŻYCZENIA

* 1. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nie uszkodzonym z kompletnym wyposażeniem i taką ilością paliwa jaką zastał oraz odkurzony i umyty. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw, brakującego paliwa i wyczyszczenia pojazdu zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami.
* 2. Każde przedłużenie okresu użytkowania samochodu musi być pisemnie zatwierdzone przez Wypożyczającego nie później niż 24 godziny przed terminem zakończenia umowy.
* 3. Najemca zwraca samochód w terminie określonym umową. Przedłużenie okresu wypożyczenia powoduje pobranie dodatkowej opłaty. W przypadku opóźnienia w zwrocie od 1 do 3 h dolicza się 50% opłaty za jedną dobę, powyżej 3 h 100%. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z Wypożyczającym, Wypożyczający poinformuje organa ścigania o kradzieży.
* 4. W przypadku wynajmu długoterminowego lub przebiegów wyższych niż 1000 kilometrów Najemca zobowiązany jest do kontroli poziomu oleju ( prawidłowy jest stan pomiędzy min a max) i ciśnienia w ogumieniu (2 atm).
* 5. Samochód jest na warunkach firmy ugezpieczeniwej w zakresie OC, AC, KR, NW. Użytkownika obowiązują wszystkie warunki okreslone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególnosci dotyczącą utraty pojazdu wraz z dokumentami.
* 6. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną mamaterialną odpowiedzalność w przypadku uszkodzenia pojazdu z własnej winy.Odpowiedzialność ta obejmuje szkody nie obiete ubez.OC.Za szkodę powstałą z własnej winy użytkownik jest obcążony kwotą udziału własnego.W klasie niższej 3.000.PL. ,a w klasie ekskluzywnej 8,000.PL.W szkodach o wartości miejszej niż 4,000 tyś Użytkownik zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy.W przypadku szkody całkowitej [gdy naprawa przekracza wartość samochodu] 30 % wartosci pojadu
* 7. Za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczające normalny stan zużycia tj. brakujące lub podmienione części oraz za zniszczenia i szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i eksploatacją Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami napraw i części według cen dealera (uszkodzenia szyb, lusterek bocznych, podwozia samochodu silnika ,skrzyni biegów, a także uszkodzenia wnętrza pojazdu nie są objęte ubezpieczeniem i są w całości usuwane na koszt Najemcy, a w szczególności koszt wymiany lub naprawy uszkodzonego ogumienia i żarówek), – zagubienie kluczyków -700zł, zagubienie dowodu rejestracyjnego – 700 zł.
* 8. Z kaucji pokrywa się straty z tytułu przestoju pojazdu w czasie naprawy lub likwidacji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Spowodowanie niemożności wypożyczania samochodu z winy Najemcy proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu (jeden dzień = połowa ceny dobowego wynajmu) oraz koszty, które nie są objęte ubezpieczeniem.
* 9. Pojazdem może kierować wyłącznie osoba wymieniona w umowie najmu.
* 10. Wynajęty Najemcy samochód nie może być używany: do przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu, do holowania innych samochodów, do przewozu rzeczy mogących uszkodzić lub zanieczyścić pojazd lub przekraczających jego nośność, w wyścigach, rajdach lub zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, drogowym i innym oraz poza granicami RP, bez pisemnej zgody Wypożyczającego.
* 11. Najemcy nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów i kluczyków pojazdu.
* 12. W przypadku utraty samochodu wraz z dokumentami i kompletem kluczyków oraz udziału w kolizji pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków halucynogennych lub innych środków odurzających Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód.
* 13. Jeżeli samochód ulegnie wypadkowi z winy Najemcy, nastąpi zawiniona utrata pojazdu, dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody lub z innych powodów pojazd nie zostanie zwrócony w ustalonym w umowie terminie, wpłacona kaucja oraz kwota za wynajem przechodzi na własność Wypożyczającego.
* 14. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej nie z winy Najemcy należy bezwarunkowo wezwać policję na miejsce zdarzenia i powiadomić Wypożyczającego wówczas kaucja zostanie zwrócona po potwierdzeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku realizacji likwidacji szkody z jego polisy OC i zamknięciu sprawy w firmie ubezpieczeniowej.
* 15. Najemca odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku zawinionego braku zabezpieczenia samochodu lub dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody dlatego w przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie, Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia samochodu przez odprowadzenie go na najbliższy parking strzeżony i niezwłocznego zawiadomienia Wypożyczającego o uszkodzeniu pojazdu.
* 16. W przypadku zwrotu pojazdu przed zakończeniem ważności umowy kwota pobrana za wynajem nie podlega zwrotowi.
* 17. Przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu, Najemcę obowiązuje jego zamknięcie oraz zabezpieczenie będącymi na wyposażeniu samochodu blokadami.
* 18. Zalecane jest pozostawianie pojazdu w miejscach strzeżonych oraz nie pozostawianie wewnątrz wartościowych przedmiotów.
* 19. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, Wypożyczający ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa oraz do kartoteki osób zastrzeżonych zwanej “czarną listą”.
* 20. Ewentualne naprawy pojazdu podczas wynajmu muszą być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym.
* 21. W przypadku rezygnacji z wynajmu samochodu przez Najemcę w dniu rozpoczęcia Umowy, Wypożyczający ma prawo naliczyc karę umowną w wysokości 700 PLN.

WYPOŻYCZAJĄCY ZAWIADAMIA:

* ! wszystkie samochody zabezpieczone są w systemie identyfikacji satelitarnej,
* ! straże graniczne wszystkich przejść granicznych w Polsce zostały powiadomione o konieczności zatrzymania w celu wyjaśnienia pojazdów należących do wypożyczalni (dotyczy wszelkich danych identyfikacyjnych oraz znaków szczególnych dotyczących samochodu).